شنبه 9 بهمن 1400
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی

معارف

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 15: سياست اقتصادى امام عليه السّلام
چهارشنبه بیست و نهم دي 1400
تعداد بازدید:3

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 14: نقش عوامل محيط در انسان
دوشنبه پانزدهم آذر 1400
تعداد بازدید:6

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 13: عوامل سقوط جامعه
يکشنبه هفتم آذر 1400
تعداد بازدید:9

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 12: شركت آيندگان در پاداش گذشتگان
چهارشنبه سوم آذر 1400
تعداد بازدید:8
دوشنبه بیست و چهارم آبان 1400
تعداد بازدید:8

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 10: آگاهى امام (عليه السّلام) براى مقابله با اصحاب جمل
يکشنبه شانزدهم آبان 1400
تعداد بازدید:8

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه9: شناخت طلحه و زبير
دوشنبه دهم آبان 1400
تعداد بازدید:8

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 8 : پیمان شکنی زبیر
دوشنبه سوم آبان 1400
تعداد بازدید:14

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 7: شناخت پيروان شيطان
دوشنبه بیست و ششم مهر 1400
تعداد بازدید:9

متن و ترجمه خطبه های نهج البلاغه

خطبه 6: آگاهى و مظلوميّت امام عليه السّلام
چهارشنبه بیست و یکم مهر 1400
تعداد بازدید:9