شنبه 31 ارديبهشت 1401
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی
تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1400
کد 9544

نوجوان و سنت‌ها

حمایت پدر و مادر از فرزندشان حتی در بزرگسالی، یکی از سنت های ما که با فرهنگ کشورهای دیگر تفاوت دارد.
یکی از سنت‌های ما که با فرهنگ کشورهای دیگر تفاوت دارد، حمایت پدر و مادر از فرزندشان حتی در بزرگسالی است. باید دقت کرد که این رفتار، حتی اگر عیب‌هایی هم داشته باشد، خوبی‌هایی هم دارد. ایرانی‌ها همیشه مردمی عاطفی و حساس بوده‌اند و به همین علت، به ارتباط های خانوادگی و فامیلی اهمیت می‌داده‌اند. بسیاری از روانشناسان  معتقدند، انسان امروزی به خاطر مشکلات زندگی شهرنشینی، بیش از هر زمانی به روابط عاطفی و خانوادگی نیاز دارد.

گرچه نوجوان میل دارد شخصیت مستقلی داشته باشد، اما باید به اهمیت نیازهای عاطفی خود نیز فکر کند. دوستان و همسالان در مرحله‌ای از زندگی انسان، مثل دوره تحصیل ، بیشتر اهمیت پیدا می‌کنند، اما در مرحله‌ای دیگر، نقش آنها در زندگی کمرنگ‌تر می‌شود، نکته مهم آن است که نباید گرایش به دوستان باعث شود، نوجوان از خانواده فاصله بگیرد.

 
 
 
تحقیقات نشان داده‌اند،نوجوانی که گرایش زیادی به دوستان و همسالان خود پیدا می‌کند و از خانواده فاصله می‌گیرد، در مراحل بعدی زندگی و به خصوص در تشکیل خانواده، دچار مشکل می‌شود.

در زندگی و رشد انسان، هیچ نهادی به اندازه خانواده موثر نیست. خانواده و والدین  ممکن است انتظارات و خواسته‌های یک نوجوان را برآورده سازند، یا نسازند، و شاید همیشه همه چیز آنچنان که ما دوست داریم پیش نرود، اما تجربه زندگی نشان می‌دهد، خانواده معمولاً بهترین تکیه گاه برای فرزندان است.

نوجوانی دوره تغییرات سریع است، اما نوجوان می‌تواند با بینش صحیح، از این تغییرات استفاده مناسب کند. شما به عنوان یک نوجوان، می‌دانید که همهارتباط های انسانی دو طرفه‌اند.

بنابراین، اگر از والدین‌تان انتظاراتی دارید، آن‌ها هم از شما انتظاراتی دارند و می‌دانید که اگر توقع دارید آنها شما را درک کنند، باید این توانایی را داشته باشید که شما هم آنها را درک کنید.

دوستان و همسالان به جای خود، اما نه به قیمت فاصله گرفتن از پدر و مادر و بریدن از خانواده. ارتباط نوجوان و خانواده ، مساله‌ای دو طرفه است، قسمتی از آن به پدر و مادر و رفتارهایشان مربوط می‌شود و قسمتی دیگر، به خود نوجوان. فراموش نکنید، شما هم در تعیین نوع ارتباط با خانواده، موثر هستید.

منبع: تبیان