شنبه 9 بهمن 1400
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی
تاریخ : دوشنبه 20 دي 1400
کد 9518

عظیم عارفی

سوابق عظیم عارفی
معاون فرمانده بسیج شهرداری تبریز