دوشنبه 17 مرداد 1401
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی

فرهنگ و ادبیات

دوشنبه سوم مرداد 1401
تعداد بازدید:1
دوشنبه سوم مرداد 1401
تعداد بازدید:0
سه شنبه هفتم تير 1401
تعداد بازدید:2

دیوان اشعار شهریار

کاروان بی‌خبر
دوشنبه دوم خرداد 1401
تعداد بازدید:4
دوشنبه بیست و نهم فروردين 1401
تعداد بازدید:4
شنبه ششم فروردين 1401
تعداد بازدید:7
دوشنبه شانزدهم اسفند 1400
تعداد بازدید:8
يکشنبه هشتم اسفند 1400
تعداد بازدید:8
پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1400
تعداد بازدید:10

دیوان اشعار شهریار

بر سر خاک ایرج
جمعه بیست و دوم بهمن 1400
تعداد بازدید:3