چهارشنبه 25 فروردين 1400
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی

application

دوره‌های حضوری

واحد آموزش‌های شهروندی

cityscape

دوره‌های آنلاین

واحد آموزش‌های شهروندی

cityscape

معرفی دوره‌ها

واحد آموزش‌های شهروندی

ear

انواع دوره‌ها

واحد آموزش‌های شهروندی

application

کارگاه‌های برگزار شده

واحد آموزش‌های شهروندی

cityscape

کارگاه‌های آموزشی پیش رو

واحد آموزش‌های شهروندی

cityscape

همایش‌ها

واحد آموزش‌های شهروندی