دوشنبه 17 مرداد 1401
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی
 
حجت الاسلام حسین اسماعیلی
دوره مدیریت:1374/3/13 الی 1375/7/21

 
حجت الاسلام فیاض
دوره مدیریت: 1375/7/21 الی 1391/2/11
 
خسرو خیری
دوره مدیریت:1391/2/11 الی 1393/5/29(آغاز فعالیت های فرهنگسرای الغدیر در ساختمان کشتارگاه صنعتی سابق)
 
امیر احمد رستمی
دوره مدیریت:1393/5/29 الی 1394/8/24


سعید مطلبی
1394/08/24 تا 1396/12/28داود هوشنگ روشنک
1396/12/28 تا 1400/09/11

موسی زارعی
1400/09/11 تا 1400/10/18


 عظیم عارفی
شروع مدیریت: 1400/10/18