چهارشنبه 25 فروردين 1400
Info-algadir.tabriz.ir
آدرس: تبریز بلوار ستارخان، خیابان شهید قره باغی
 تماس با ما
شماره تماس با مدیریت فرهنگسرا: 32664949

شماره تماس دفتر مدیریت: 32668283

شماره تماس واحد آموزش های شهروندی فرهنگسرا:32670707

شماره تماس واحد مهد قرآن فرهنگسرا:32663984

شماره تماس واحد جامعة القرآن فرهنگسرا:32669466

شماره تماس واحد جهاد دانشگاهی فرهنگسرا: 32663971

شماره تماس روابط عمومی فرهنگسرا: 32663975