محتوای 3
جشن انقلاب ویژه نسل چهارم انقلاب
افتتاحیه اولین نمایشگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی در محل فرهنگسرای الغدیر
افتتاح اولین نمایشگاه سبک زندگی ایرانی - اسلامی در فرهنگسرای الغدیر
جشن انقلاب دانش آموزی
جشن انقلاب دانش آموزی برای نسل چهارم انقلاب
ارائه آموزش های حقوق شهروندی به دانش آموزان در جشن های انقلاب